افراطیون در سراشیب

کانون وبلاگنویسان مستقل ایرانی

——————

الکساندر فان در بلن  پروفسور اقتصاد ورهبر پیشین حزب سبزهای اطریش بر رقیب راستگرای خود ( راست افراطی ) پیروز شد و وریس جمهور اطریش شد . البته با اختلاف کم و در آخرین دقایق .

ما از طرف کانون وبلاگنویسان طی ارسال پیام تبریکی به ایشان ،برایش ضمن یاد آوری این اختلاف کم اظهار امیدواری کردیم که با عملکرد ایشان این اختلاف به نفع او و به نفع اعتدال روز به روز بیشتر شده و استارت ریزش آرای چپ گرایان و راست گرایان افراطی در اروپا باشد . چپ و راستی که نه با منطق بلکه با تکیه بر هیجان و احساسات روز به فکر کسب قدرت هستند ..

همچنین اظهار امیدواری کرده بودیم که افراطی گری و خشونت که زاییده بلافصل آن است در کشورماهم از این تلنگر جهانی تاثیر بپذیرد. و گفته بودیم که ما بعنوان اعضای قبلی یک گروه به شدت افراطی و خشن بخوبی قدر این پیروزی را میدانیم و برایمان امید بزرگی است .