خودبزرگ نمایی از طریق معکوس

کانون وبلاگنویسان مستقل ایرانی —

روزگاری مجاهدین برای اینکه بتواند بر اعضای خود و نیز اپوزسیون خارج کشوری اقتدار و برتری اش را به ثبوت برساند دست به انجام عملیات خشن و کور ترور میزد ویا هسته های داخل کشور و نیروهای رزمنده اشرف نشین را به رخ میکشید ، رژه و مانور و بوق و کرنا و …… در صدرشان تلویزیون بیست و چهارساعته و رادیو و سایت به مقدار کافی .

اما با فروکش کردن تئوری ارتش آزادیبخش و تحویل دادن سلاح و قرارگاه و تبدیل شدن به پناهنده و وامانده و نیز وارفتن و آب رفتن نیروهای داخل کشوری اش، تمام سرمایه سازمان برای باد کردن بادکنک اقتدار و بی بدیلی اش شد جمع کردن نیرو و تجمعات بزرگ که آنهم خیلی زود بخاطر غیر ایرانی ها و رنگین پوستها و …. گندش در آمد و تبدیل شد به یک بنگاه توریستی برای شام و ناهار مجانی و تفریح و گردش در پاریس و هزینه تردد و احیانأ پول توجیبی در ازای دوساعت کف و سوت زدن برای خانم رجوی .

حالا دست مجاهدین چندان خالی است که برای بادکردن خودش مجبور است دشمن را بزرگ کند تا بلکه اگر گفتند چرا پاسیو شده اید بگوید که با این طول وعرش عظیم است که میجنگیم و مقابله میکنیم و این فقط در مقابل ماست نه دیگر اپوزسیون و فی المثل دیگر اپوزسیونها که جداشده وبریده ندارند و شروع کرد به آمار دادن که محض خنده میشود به گوشه هایی اشاره کرد تا ببینید که مجاهدین چقدر خودشان را تحویل گرفته اند :

آقای خزایی (پرویز خزایی ) مینویسد که به آماری دست یافته ( لابد از منابع سری در داخل کشور و وزارت اطلاعات ) و بخشی از این آمار را بی پروا و بدون هراس از به خطر افتادن منبع آن چنین ذکر میکند :

در بخش داخل کشوری :

تشکیل یک اداره به نام نفاق برای مبارزه با مجاهدین در وزارت اطلاعات

جمع کردن تعداد زیادی از همشهریهای لر آقای خزایی برای مقابله با ایشان

ماهی صدها جلسه و سمینار و مراسم علیه مجاهدین

روزی 46.5753424658 مراسم و یادبود علیه سازمان با بودجه وزارت اطلاعات

هفته ای ده فقره فیلم سینمایی و کلیپ و ترانه و ….

حداقل روزی پنج هزار بار نام بردن از مجاهدین

و اما در صحنه بین المللی :

بطور متوسط روزی دویست نوشته و مطلب علیه مجاهدین و شورایشان

روزی شانزده فعالیت لابی گری علیه مجاهدین

روزی دوازده ملاقات و آکسیون توسط جداشده ها

روزی ده مطلب در سایتهای دست چندم

البته این لیست زیاد است و ما فقط به محورهایی که تیتر وار بود اشاره کردیم و این چنین است که مجاهدین به دیگر مخالفان جمهوری اسلامی پیغام میدهند که در مقابل ما عرض اندام نکنید ، شما که اینهمه علیه تان فعالیت نمیشود حق حرف زدن و نظر دادن ندارید اصلا حالا که رویتان زیاد شده شما هم میگذاریم جز لیست همین دشمنان .

وبه اعضا هم پیام میدهند که ما اینقدر بزرگ و مهم هستیم که میبینید .

لابد به اسپانسرهایشان هم پیام میدهند که پول برسانید که ما همینطور که میبینید سخت مشغول هستیم

وباز باید منتظر ماند که فردا پس فردا کتابی از سوی بخش ضد اطلاعاتشان با همین لیست بعد از جور کردن مقداری مدرک و کار فتوشاپی چاپ کنند .

نه راه راست که برایشان شفا آرزو میکنیم چرا که بعد از شفا میتوانند بدور از تعصبات فرقه ای خود لختی بیندیشند و آن زمان است که آرزوی روی آوردن به راه راست کار ساز خواهد بود .

البته میدانیم که این مطالب فقط برای نویسنده اش نان خواهد شد وگرنه برای سازمان از آن آبی گرم نخواهد شد.

khazaee2 masoud-2 Masoud-Terror thumb