گردانهای زنان انقلابی از نظر مجاهدین

عکس در ادامه مطلب

کانون وبلاگنویسان مستقل ایرانی —

مجاهدین خلق که پیش از این نیز از ظهور داعش در عراق با بکار بردن توصیفهایی همچون «حرکت مسلحانه انقلابیون عراقی علیه نوری مالکی » ویا «انقلابیون مسلمان » اظهار شادمانی و همبستگی کرده بودند ، اکنون نیز با شادمانی گردانهای زنان داعش را که کارشان جهاد نکاح است زنان انقلابی میخواند و مینامد

zanan zanzn

عکسهای بالا از تلویزیون مجاهدین خلق درج شده در حالی همین عکسهادر سایتهای خود داعش نیز دیده میشود و این در حالی است که مجاهدین هیچگاه از شیرزنان کرد و ایزدی که علیه داعشی ها قهرمانانه میجنگند و ترس در دل تکفیری ها انداخته اند نامی برده نشده است

عکسهای انتشار یافته از سوی داعش

zanan

635438918926409427 alalam_635686668303436233_25f_4x3 daeeshzanan

و اینهم عکسهایی از شیر زنان کرد و ایزدی که مجاهدین هرگز از آنها نام نبرده اند چرا که دشمنان آنها و اربابانشان محسوب میشوند.

زنان كوباني

زنان كوباني

زنان ایزدی در جنگ با داعش

زنان ایزدی در جنگ با داعش

3700429_645 biacafe.ir-1-121 news1_790538 unnamed-(2)_0 WO-AT428_GUERIL_G_20140817165948

این هم دو کلیپ از خواننده ایرانی -عراقی کرد که  برادر خوانده مجاهدین یعنی داعش حکم اعدام او را صادر کرده است . تقدیم به همه زنان انقلابی