نحوه خبررسانی فرقه ای

کانون وبلاگنویسان مستقل ایرانی–

اخباری که مجاهدین منتشر میکنند معمولا از سوی هیچ فرد و گروهی بعنوان منبع خبری موثق قرار نمیگیرد ،دیرگاهی است که اخبار مجاهدین را فقط هوادارانشان حسب الامر در سایتهای اجتماعی و نیز سفارش دهندگانی همچون العربیه و نشریات عربستان و تکفیری ها مورد استفاده قرار میدهند .

مجاهدین خبرها را با شم جنایی فرقه ای ونیز تنخلیل داستانسرایی خود می آمیزند وبعد از عبور از فیلتر فرقه ای ، چیزی بیرون میدهند که دلخواهشان است . به لینک زیر دقت کنید

mali

در این خبر که مجاهدین با عکس حمله پلیس یه ساختمانی آن را آراسته اند ( لابد از آرشیوحمله پلیس فرانسه به اقامتگاه خانم رجوی در اورسورواز استفاده کرده اند ) میخواهند وانمود کنند که یک ارگان نظامی پلیسی جمهوری اسلامی را تهدید کرده که اگر دست از حمایت مالی تروریست ها برندارد اقدام شدیدی را انجام خواهند داد .( که لابد این اقدام در رویای مجاهدین حمله نظامی با بکارگیری مجاهدین است ).

مجاهدین اسم و نام و لینک این ارگان را برای مسدود کردن پیگیری درج نمیکنند وبه ترجمه  غلط گروه عمل کار مالی اکتفا میکنند.

اما حقیقت چیست ؟

ahdaf

این گروه که در اساسنامه آن مبارزه علیه پولشویی با روشنگری و بستن قانونی راههای پولشویی  و اراپه مشورت به دولت ها آمده است نه اقدام عملی میتواند بکند و نه قائل به آن است . از قضا همین ارگان در زمان حمله پلیس فرانسه به اقامتگاه مجاهدین در باره پولشویی توسط این سازمان نیز روشنگرییهایی داشته است .

اما انتشارمتنی توسط این ارگان که با توجه به ورود جمهوری اسلامی به بازار جهانی انتشار یافته است مورد استناد مجاهدین قرار گرفته . این ارگان معتقد است که تروریستها و قاچاقچیان با توجه به نبود زیرساختهای مبارزه با پولشویی در جمهوری اسلامی ممکن است بعد از ورود این کشور به بازارهای جهانی آن را بعنوان سرپلی برای پولشویی استفاده کرده و این یک خطر در معادلات بین المللی است که این ارگان میتواند برای مبارزه با آن راهکارهایی را ارائه دهد . همچنین این ارگان هشدار میدهد که فرصت کمی برای بستن راههای مبارزه با پولشویی باقی مانده است .

asl

masoud-maryam